138.

Astăzi, frați cu toții să ne bucurăm

1. Astăzi, fraţi, cu toţii să ne bucurăm De iubirea lui Isus! El în locul nostru, a murit pe cruce Laudă acum s-aducem lui Isus! 2. Astăzi, vestea bună a iertării Lui Să se audă în lung şi-n lat! Să ia jugul Lui bun, să fie-ndemnaţi azi Toţi cei vinovaţi, toţi marii pacătoşi! 3. Astăzi, robii morţii şi ai păcatului Izbăviţi fie prin Isus! Împăcaţi cu Tatăl să fie de-acuma, Pe Isus primindu-L ca Mântuitor 4. Astăzi, Doamne Tu revarsă har din plin Peste toţi copiii Tăi, Să-ţi aducem slavă mulţumire multă, Şi a lui Isus iubire să vestim!