136.

Noi plutim cu pânza-ntinsă

1. Noi plutim cu pânza-ntinsă Către ţărmul cel ceresc; Noaptea se retrage-nvinsă, Zori de ziuă se ivesc. 2. Se arată ţărmu-n zare, În lumină-nvăluit; Doar puţină încordare, Şi-orice trudă s-a sfârşit. 3. Chiar de-ameninţă furtuna, Nimeni nu va fi răpus: Barca e pe mână bună, O conduce chiar Isus. 4. Dacă valuri spumegate Vasul să înghită vor, Ele amuţesc, certate De-al Lui glas poruncitor. 5. O, ce mare fericire, Când acolo vom sosi, Şi a Domnului mărire Pe toţi ne va-nvălui.