135.

Sfârșitul Tău pe cruce, Doamne

1. Sfârşitul Tău pe cruce, Doamne, Fiori de groază mi-a trezit Tu îți jertfeai acolo viaţa Chiar pentru mine, cel pierdut. 2. Chiar firea-ntreagă-nmărmurită Privea la suferinţa Ta; Lumina, soarele ascuns-a: Era-ngrozit de moartea Ta. 3. Acolo, dreapta judecată A Dumnezeului Cel Sfânt S-a arătat ne’nduplecată Lovind în Tine pentru noi. 4. Isuse, jertfa-Ţi minunată Este izvorul nesecat Al îndurării Tale sfinte, Ce spală pe-orice vinovat. 5. Adânca Ta iubire, Doamne, A luminat inima mea. Păcatul meu greu ridicat-ai O, Tu, Miel Sfânt, prin jertfa Ta!