130.

Dă vieții mele

1. Dă vieţii mele mai multă sfinţire! Pune-n inima mea un duh râvnitor, Mai multă credinţă stăruinţa-n har, Mai multă răbdare, totul ca să-ndur! 2. Să privesc întruna la Mântuitorul, Jertfa Lui cea sfântă, drumul Lui de Miel, Marea Lui iubire pentru păcătoşi, Veşnica Lui slavă şi venirea Lui. 3. Să iubesc ca Tine, ajută-mă, Tată, Iar, în rugăciune, să nu obosesc! Cu-ale Tale arme să mă înarmezi Cu zel şi credinţă Ţie să-Ţi slujesc!