125.

Doamne Isuse

1. Doamne Isuse, Tu eşti în cer, sus, Şi şezi la dreapta Tatălui. Şi-a-noastre inimi Spre Tine cată, În timp ce-aici călătorim. 2. O! ce iubire Ne-ai arătat Tu, Când ai venit din cer la noi! Şi din osândă, Şi din pierzare, Ne-ai izbăvit când ai murit. 3. Ne-ai făcut preoţi Şi împăraţi chiar, Prin sângele ce Ţi-ai vărsat; Ne-ai dat şi Duhul Şi El lucrează, Să ne prefacă-n chipul Tău. 4. De-aceea noi, azi, Te preamărim toţi, În aşteptarea clipei când Să Te întorci iar, Să iei la Tine Pe toţi acei ce Te-au iubit.