124.

O! cât de mult Tu ne-ai iubit

1. O! cât de mult Tu ne-ai iubit, Măcar că noi nu eram vrednici Decât de moarte şi pieire Şi de osânda cea de veci! Dar Tu asupra Ta ai luat Orişice era-mpotrivă-ne Şi ne-ai făcut fără prihană. 2. Tu ai venit în lume-aici Şi ai slăvit pe Tatăl Tău Sfânt Şi voia Lui Tu ai făcut-o Şi Legea Lui ai împlinit. Blestemul Legii Tu l-ai luat, Şi noi, azi, nu mai suntem sub el, Căci am murit faţă de Lege. 3. O! ce frumos va fi când Tu Ne vei aduce înaintea Lui Dumnezeu şi Tatăl Tău, sus, Neprihăniţi şi proslăviţi! Căci noi, deşi eram toţi pierduţi În păcat, iar azi stăm îmbrăcaţi În toată-a Ta neprihănire. 4. Atunci toţi cei ce Te-au primit, Toţi câţi din trupul Tău fac parte - Adevărata Ta Mireasă Uniţi cu Tine-n veci vor fi; Atunci nu vor mai fi dezbinări, Nici dureri, ci toţi una vor fi Şi vor cânta a Ta iubire.