103.

O, Isuse, noi ne strângem

1. O! Isuse, noi ne strângem, În iubirea Ta uniţi, Chiar de Tine-aduşi aicea Înţelesul să-i gustăm. 2. Uşa-nchisă: orice trudă Noi afară o lăsăm, Dar 'năuntru-a Ta iubire Ne uneşte într-un gând. 3. Ne-amintim acum de Tine: Frângem pâinea-n faţa Ta. Chinul nu Te mai atinge, Căci din morţi ai înviat. 4. Dar iubirea Ta rămâne Chiar la moarte ea Te-a dus; Spre aducere-aminte, Vinul bem toţi din pahar. 5. Ne-ai făcut parte de slava Ce pământul va umplea, Când veni-vei ca aicea, Pe pământ, Tu să domneşti. 6. Bine e să stăm cu Tine, Glasul să Ţi-L auzim, Adunaţi în scumpu-Ţi Nume Şi din inimi să-Ţi cântăm! 7. Tu ești în mijlocul nostru, Lauda cântând prin noi. Noi Te preamărim prin Duhul Și gândim la moartea Ta.