102.

Noi Te slăvim acuma

1. Noi Te slăvim acuma Pentru iubirea Ta, Căci, din zidirea veche, Prin moartea Ta, ne-ai smuls Şi-ntr-o zidire nouă, Al cărei Cap eşti Tu, Ne-ai strămutat de-a pururi Prin învierea Ta. 2. Şi, în pustia lumii, Ne-ai dat acest prilej Să ne-amintim de Tine, Pân' la venirea Ta, Ca, despărţiţi de lume, Ocara să-Ţi purtăm, În aşteptarea clipei, Când pe nori vei veni. 3. Tu ne-ai lăsat, Isuse, În pâine şi în vin Un semn de amintire: Cât de mult ne-ai iubit! Această sfântă masă Ne-aduce-aminte-acum De moartea Ta pe cruce Şi de venirea Ta. 4. Noi luăm din scumpa-Ţi mână Pâinea, paharul, azi, Ca semne-ale iubirii Cu care ne-ai iubit. Ah! ştim, din ce osândă, Tu, Doamne, ne-ai scăpat Şi, în ce suferinţă, Pe cruce ai murit. 5. Dar ştim că Tu acuma Mort nu mai eşti, ci viu. Noi suntem strânşi în jurul Hristosului Cel Viu Şi, din aceeaşi pâine, O parte toţi luăm, Ca semn că suntem una Şi bem dintr-un pahar. 6. Puterea minunată, Popor sfânt, să cântăm, A scumpului Său sânge, Căci El ne-a curăţit! C-o inimă şi-un suflet, Noi toţi, azi, să cântăm Şi mulţumire multă S-aducem lui Isus!