81.

Crucea-i ascultarea Domnului Isus

1. Crucea-i ascultarea Domnului Isus, cea mai 'naltă jertfă care s-a adus, darul cel mai mare, preţul ne-ntrecut, ca să mântuiască ce era pierdut! Crucea-i slava Ta, crucea-i pacea mea, din blestem m-a scos, Jertfa lui Hristos, viaţă mi-a adus, crucea lui Isus, slavă lui Hristos, slavă lui Isus! 2. Crucea e iubirea Domnului Isus, nu-i cuvânt să 'nalţe dragostea mai sus, nu-i nimic s-arate-atât de strălucit, dragostea cu care Tatăl ne-a iubit! Crucea-i slava Ta, crucea-i pacea mea, din blestem m-a scos, Jertfa lui Hristos, viaţă mi-a adus, crucea lui Isus, slavă lui Hristos, slavă lui Isus! 3. Crucea-i biruinţa Domnului Isus, El a-nvins când Singur morţii S-a supus, și-a zdrobit vrăjmaşul când S-a umilit, preamărit e Mielul fiindcă S-a jertfit! Crucea-i slava Ta, crucea-i pacea mea, din blestem m-a scos, Jertfa lui Hristos, viaţă mi-a adus, crucea lui Isus, slavă lui Hristos, slavă lui Isus! 4. Crucea este slava Domnului Isus, prin ea Şi-a 'nălţat El Numele-I mai sus, rănile Lui sfinte veşnic vor purta, mântuirea noastră şi mărirea Sa! Crucea-i slava Ta, crucea-i pacea mea, din blestem m-a scos, Jertfa lui Hristos, viaţă mi-a adus, crucea lui Isus, slavă lui Hristos, slavă lui Isus!