8.

Atotputernice Stapan pe fire

1. Atotputernice Stăpân pe fire eşti din vecie puternic Domn sfânt; milă ne-arată şi dă mântuire, pacea revars-o pe-ntregul pământ. 2. Eşti Dumnezeul drept, fără schimbare, Cuvântul Tău e iubire şi har; iartă-ne, Doamne, şi fă-ne scăpare, pe drumul greu luminează-ne iar. 3. Poporul Tău acum Te preamăreşte, toţi aşteptăm grabnic, Doamne, să vii; gloria Ta peste noi străluceşte, eşti Tatăl nostru, iar noi ai Tăi fii.