78.

Ce-ar fi faptura-mi fara Tine

1. Ce-ar fi făptura-mi fără Tine, Mântuitorul meu slăvit? Ce-aş fi de n-ai fi Tu în mine, cu harul Tău nemărginit? Aş fi un bulgăre de gheaţă, un chip de humă fără viaţă, o stâncă-nvăluită-n ceaţă, şi-o noapte fără dimineaţă. 2. Aş fi un far fără lumină, pustie de nisipuri plină, cu vânturi fără de odihnă, cu şerpi şi scorpii ce-nvenină. Aş fi o albie uscată, pe unde-a fost un râu odată; o frunză smulsă şi purtată cu nici un rost, prin lumea toată. 3. Aşa aş fi, dar, slavă Ţie, Tu-mi eşti a vieţii bogăţie, Comoara harurilor, vie, ce mă inundă pe vecie. Eu n-aş şti azi ce-i strălucirea Vieţii-n mii şi mii de feţe, și n-aş fi cunoscut iubirea cu-nfiorări şi frumuseţe. 4. De n-ai fi fost Tu Bunătate, Începătorule a toate, cu taine-adânci şi minunate, ce totul vrea şi totul poate. Tu m-ai suit în slăvi divine, din locu-ntunecatei tine, Isuse, sunt ce sunt prin Tine şi-acum şi-n veacul care vine!