73.

Nu te-ndoi, ci crede!

1. Nu te-ndoi, ci crede că după orice nor e-un soare şi mai dulce, şi mai strălucitor. //: Nu norul este veşnic, ci soarele-i acel ce-nvinge şi rămâne stăpân în urmă, el. :// 2. Nu te-ndoi, ci crede că dincolo de tot veghează Dumnezeul Puternic, Savaot. //: Că nici un păr nu-ţi cade, că nicio clipă nu-i, că nu-i nicio-ncercare decât prin voia Lui. :// 3. Nu te uita la tine că eşti atât de slab, nici la vrăjmaşul care te-ar nimici degrabʼ. //: Nu te uita la ziduri, la porţile de fier, la ura ce scrâşneşte, ci uită-te la cer. :// 4. Căci dacă crezi puternic, nimica nu-i spre rău, ci totul se va-ntoarce spre-un şi mai bine-al tău. //: Nu te-ndoi, ci crede că-n ceasul cel mai greu, clipită de clipită, veghează Dumnezeu. ://