69.

In curand vom fi in stare!

1. În curând vom fi în stare, sus, spre ceruri a porni, El ne-a zis în aşteptare să fim, pân' va reveni! Vom avea biruinţa! Vom trăi, în veci cu El! Vom avea putinţa să-I zicem toţi: Emanuel! 2. Grijuri, trudă, suferinţă, nu mai fi-vor niciodat' vom cânta toţi biruinţă, în iubirea ce-am aflat! Vom avea biruinţa! Vom trăi, în veci cu El! Vom avea putinţa să-I zicem toţi: Emanuel! 3. Să luptăm toţi cu nădejde aşteptând ceasul dorit, să cântăm chiar în primejdie, Domnul nostru-a biruit! Vom avea biruinţa! Vom trăi, în veci cu El! Vom avea putinţa să-I zicem toţi: Emanuel!