67.

Prin har, Tu, Doamne, m-ai zidit

1. Prin har, Tu, Doamne, m-ai zidit ca să Te ʼnalţ pe Tine. Şi-n toate ce mi-ai dăruit Tu să Te vezi mai bine. M-ai făcut lucrarea Ta, Doamne, pentru veci aşa să Te bucuri Tu de ea; necurmat, necurmat, să Te bucuri Tu de ea. 2. Să fiu spre-al Tău folos deplin, să-Ţi ai plăcerea-n mine; la tot ce-mi spui să zic Amin" și să Te ʼnalţ pe Tine! M-ai făcut lucrarea Ta, Doamne, pentru veci aşa să Te bucuri Tu de ea; necurmat, necurmat, să Te bucuri Tu de ea. 3. Smochin în drumul Tău m-ai pus, cu roadele-n ciorchine, să le mănânci și jos și sus și să Te ʼnalț pe Tine. M-ai făcut lucrarea Ta, Doamne, pentru veci aşa să Te bucuri Tu de ea; necurmat, necurmat, să Te bucuri Tu de ea. 4. O harfă veşnică mi-ai dat cu strune-n veci divine, și-n cântecul ei minunat să Te înalţ pe Tine. M-ai făcut lucrarea Ta, Doamne, pentru veci aşa să Te bucuri Tu de ea; necurmat, necurmat, să Te bucuri Tu de ea. 5. Acesta este rostul meu și vreau să-l ştiu mai bine, ca pretutindenea mereu să Te înalţ pe Tine! M-ai făcut lucrarea Ta, Doamne, pentru veci aşa să Te bucuri Tu de ea; necurmat, necurmat, să Te bucuri Tu de ea.