57.

Zi de zi, clipita de clipita,

1. Zi de zi, clipită de clipită, eu primesc sfinte puteri de sus să înving mereu orice ispită, fiind condus de-al meu iubit Isus. El, ce-ntrece orice bunătate, îmi dă zilnic tot ce-are mai bun. Sunt convins că Domnul ştie toate; Lui mă-nchin şi mă supun. 2. Zi de zi El Însuşi mă-nsoţeşte, paşii-mi poartă în chip minunat. Şi-astfel orice rău ce-asupra-mi vine spre-al meu bine va fi preschimbat. El, Cel ce este Atotputernic, mă păzeşte cu sfânt braţul Său. Mă-ncred în Cuvântul Său cel veşnic şi-L urmez voios mereu. 3. Mă ajută-n orice încercare să mă-ncred ferm în Cuvântul Tău, ca să nu pierd dulcea mângâiere ce-o primesc mereu la sânul Tău. Mă ajută ca orice durere s-o primesc ca şi din mâna Ta, ceas cu ceas, purtat de-a Ta putere, până-ajung în Țara mea.