46.

Doamne, cine Te iubeste

1. Doamne, cine Te iubeşte este-n veci un fericit! Liniştit se odihneşte sufletul cel mântuit. Harul Tău revarsă-n oameni negrăit de dulci simţiri; Tu în inimi pace semeni cu-ale Tale fericiri. 2. Ce nespusă bucurie că Te-avem ca bun Păstor! Tu ne-adăpi cu apa vie din cerescul Tău izvor. Tu ne dai păşune verde și pe munţi înalţi ne sui. Turma-n Tine se încrede, alt Păstor ca Tine nu-i. 3. Tu ne-ncarci cu-a Tale daruri ca să fim îmbogăţiţi. În locaşul Tău de-a pururi vor fi toţi cei mântuiţi. O, avem înc-o dorinţă: faţă-n faţ-a Te vedea! Fie dup-a Ta voinţă, vie-mpărăţia Ta!