343.

Tu, Cel mai presus de canturi

1. Tu, Cel mai presus de cânturi, cum Te voi cânta? Tu, Cel dincolo de slavă, cum Te voi ʼnălța? Tu, Cel necuprins în vorbe, cum să Te rostesc? Tu, Sfințenia eternă, cum să Te sfințesc? Dumnezeul meu, din Tine, umpli viața mea cu frumoase și senine haruri după haruri pline, laudă să-Ți dea, laudă să-Ți dea! Laudă, laudă, laudă, laudă, laudă să-Ți dea! 2. Dincolo de începuturi, dincolo de tot, ești Tu, Cel Preasfânt și Veșnic, Domnul Savaot! Cu plăpânda mea micime, dar ascuns în har, Te voi lăuda-n iubire, fără de hotar! Dumnezeul meu, din Tine, umpli viața mea cu frumoase și senine haruri după haruri pline, laudă să-Ți dea, laudă să-Ți dea! Laudă, laudă, laudă, laudă, laudă să-Ți dea!