337.

Eu cat si casa mea

1. Eu cât şi casa mea dorim, o, Doamne-n veci să Te slujim. //: Te rog să-mi dai puterea Ta să Te servesc cu viaţa mea. :// 2. Pe-ai mei m-ajută să-i iubesc, prin viaţă să le dăruiesc //: o pildă bună, cum Tu vrei să fie ucenicii Tăi. :// 3. Mă rog, o, Doamne, ne-ncetat ca eu şi toţi ce mi i-ai dat, //: supuşi, uniţi, să vieţuim și Ţie veşnic să-Ţi servim. :// 4. Drept jertfă Ţie mă predau, ai Tăi să fim pe veci eu vreau. //: Ascultă, Doamne, ruga mea, dă binecuvântarea Ta. ://