327.

Numerosi ca nisipul pe mare

1. O, ce zi strălucită-i aceea când la Tine toţi cei credincioşi vor veni, preamărind harul Tău sfânt, ceru-ntreg răsunând de-al lor cânt! Numeroşi ca nisipul pe maluri, numeroşi ca nisipul pe maluri, o, ce frumos va fi când cu toţi în cer vom fi numeroşi ca nisipul pe maluri! 2. Văd acea oaste nenumărată, îmbrăcată în haine cereşti, ʼnaintând fericită spre Tine, Mielul sfânt care-ai fost răstignit. Numeroşi ca nisipul pe maluri, numeroşi ca nisipul pe maluri, o, ce frumos va fi când cu toţi în cer vom fi numeroşi ca nisipul pe maluri! 3. De pe tronu-mbrăcat în lumină glasul Tău cel duios va chema: ʼNaintaţi, scumpii Mei credincioşi sfinți, frunţile-n veci de vă-ncununaţi!" Numeroşi ca nisipul pe maluri, numeroşi ca nisipul pe maluri, o, ce frumos va fi când cu toţi în cer vom fi numeroşi ca nisipul pe maluri! 4. În mulțimea cea mare de îngeri noi cu toții apoi vom intra; străluci-vom ʼnainte-Ți de-a pururi, harul Tău minunat preamărind. Numeroşi ca nisipul pe maluri, numeroşi ca nisipul pe maluri, o, ce frumos va fi când cu toţi în cer vom fi numeroşi ca nisipul pe maluri!