321.

Dumnezeu pe Insusi Fiul Sau ne-a dat

1. Dumnezeu pe Însuşi Fiul Său ne-a dat, cu-al Său sânge ne-a răscumpărat. Azi El ne priveşte, în Isus Hristos, curăţiţi în totul de păcat. Slavă! Slavă Mielului junghiat, căci El morţii pentru noi S-a dat! Cu-al Său sânge ce pe cruce l-a vărsat, pentru Tatăl ne-a răscumpărat! 2. Chiar vreun nor de trece între El şi noi, El rămâne-Acelaşi pentru noi; chiar de ne pârăşte răul de vrăjmaş, neschimbată e iubirea Lui. Slavă! Slavă Mielului junghiat, căci El morţii pentru noi S-a dat! Cu-al Său sânge ce pe cruce l-a vărsat, pentru Tatăl ne-a răscumpărat! 3. Chiar dacă pieri-va lumea ce-o vedem noi ne-ncredem în Hristos şi-atunci. Adăpostul nostru e-n iubirea Lui, căci El viaţa cea de veci ne-a dat. Slavă! Slavă Mielului junghiat, căci El morţii pentru noi S-a dat! Cu-al Său sânge ce pe cruce l-a vărsat, pentru Tatăl ne-a răscumpărat! 4. În curând, în slavă, noi vom fi cu El; și-om cânta de-a pururi lui Isus: Vrednic este Mielul care-a fost junghiat", slavă să-I aducem Lui în veci! Slavă! Slavă Mielului junghiat, căci El morţii pentru noi S-a dat! Cu-al Său sânge ce pe cruce l-a vărsat, pentru Tatăl ne-a răscumpărat!