313.

Privim spre Mielul

1. Privim spre Mielul ce păcatele le-a purtat şi ne-amintim: El a promis că cei ce vin crezând sunt iertaţi la crucea Lui. Împărţim Pâinea vieţii azi şi cu toţi bem din jertfa Lui, pacea Lui ne-a unit pe veci în jurul mesei Regelui. 2. Că trupul Salvatorului Isus a fost frânt să ne-amintim! Prin răni şi moarte viaţă ne-a adus, una ne-a făcut cu El. Împărţim Pâinea vieţii azi şi cu toţi bem din jertfa Lui, harul Lui ne-a unit pe veci în jurul mesei Regelui. 3. Şi sângele ce spal-orice păcat s-a vărsat: să ne-amintim! Paharul morţii l-a băut, ca noi să intrăm în viaţa Lui. Împărţim Pâinea vieţii azi şi cu toţi bem din jertfa Lui, iubirea Lui ne-a unit pe veci în jurul mesei Regelui. 4. Cu mulţumire şi credinţă azi noi venim să ne-amintim chemarea de-a păşi pe urma Sa pe pământ ca Trup al Său. Şi părtaşi suferinţei Lui proclamăm: El va reveni! Şi tânjim la ospăţ să stăm în jurul mesei Regelui.