302.

Ce oceane de iubire

1. Ce oceane de iubire se revarsă ne-ncetat spre întreaga omenire din al vieții Prinț ʼjunghiat! Cum să uiți așa iubire? Cum să te oprești din cânt? Al Lui Nume-i nemurire, cunoscut va fi oricând! 2. Muntele crucificării din belșug izvoare-a dat, curg prin porțile-ndurării sfinți torenți de har bogat. Dragostea și îndurarea din înalt s-au revărsat, pacea sfântă și dreptatea lumea rea au sărutat. 3. Vreau să Te cinstesc cu viața și iubirea să Ți-o-nchin, să-Ți doresc Împărăția, ființa mea să-Ți fie imn! Slava Tu-mi vei fi în totul, nu mai vreau lumesc să fiu, liber sunt, sfințit prin Duhul și-Ți port Numele ca fiu. 4. Adevărul Tău mi-e cale, merg prin Duh și prin Cuvânt, harul Tău mi-ajunge-n toate, Doamne, Te urmez crezând. Tu reverși din plinătatea-Ți dragoste, puteri cerești, din belșug, fără măsură, ca de El să m-alipești!