3.

Mariti pe Domnul!

1. Măriţi pe Domnul căci El peste toate veghează, El vi-e Părinte şi El păsul vi-l înţelege; vă adunaţi, cu tot ce-aveţi vă-nchinaţi, lui Dumnezeu laudă să-I daţi! 2. Măriţi pe Domnul, pe Cel care totul conduce, ca pe aripi de vultur El v-a dus şi vă duce; El v-a ţinut pentru c-aşa I-a plăcut; spre voi El mila-Şi arată! 3. Măriţi pe Domnul, măriţi a Sa dragoste mare de care nimeni a ne despărţi nu e-n stare; căci Dumnezeu a dat chiar pe Fiul Său și-n El ne dă tot ce are! Măriţi pe Domnul cu inimi şi glasuri curate, cât ne-a iubit El, vom putea pricepe vreodată? Tată, dorim şi-acum şi-n veci să mărim iubirea Ta minunată! 4