299.

Puterea crucii

1. O, de-aş fi văzut cea mai neagră zi: Domnul păşeşte spre Calvar. De răi e judecat, lovit şi sfâşiat, pe cruce e ţintuit. E puterea crucii Lui: Cel Preasfânt făcut păcat; vina lumii a purtat să stăm iertaţi sub crucea Lui. 2. Văd cumplitu-Ţi chin scris pe chipul Tău, greul păcat Te apăsa. Orice gând amar, orice faptă rea fruntea-Ţi încorona. E puterea crucii Lui: Cel Preasfânt făcut păcat; vina lumii a purtat să stăm iertaţi sub crucea Lui. 3. Lumina s-a ascuns, pământul s-a zbătut când Creatorul lor S-a stins. Loc Preasfânt deschis, morţi la viaţă-aduşi, glorie! S-a isprăvit! E puterea crucii Lui: Cel Preasfânt făcut păcat; vina lumii a purtat să stăm iertaţi sub crucea Lui. 4. Să-mi văd numele scris în rana Ta, prin jertfa Ta eu liber sunt. Boldul morţii-i frânt, viu acum trăiesc, dragostea Ta a-nvins! E puterea crucii Lui: Miel junghiat pentru noi. Ce dragoste! Ce preţ imens, să stăm iertaţi sub crucea Lui!