292.

Ce bine e cand fratii

1. Ce bine e când fraţii se-adună într-un Duh și-n pace şi iubire cu toţii se zidesc, călăuziţi de Duhul în tot ce ei vorbesc! 2. C-o vorbă din Scriptură, cu-n cânt duhovnicesc, ei preamăresc pe Domnul, de El îşi amintesc; se roagă, se îndeamnă, pe Domnul aşteptând. 3. Curând El Se va-ntoarce să-i ia pe toţi ai Săi; și proslăviţi de-a pururi, în cer vor fi cu El, slăvindu-L, mulţumindu-I pentru iubirea Lui. 4. Va merge în lumină atunci orice popor. Va fi numai o turmă, o turmă şi-un Păstor, căci toţi Îl vor cunoaşte ca Împărat şi Domn. 5. Atunci va fi odihnă pe-acest pământ trudit; va înceta războiul, Isus va fi slăvit. Va păstori de-a pururi pe-al Său popor iubit.