270.

Mare bucurie!

1. Mare bucurie azi din înalt coboară, vine-al mântuirii dar, inimii comoară! Nu-s fanfare, nici alai să încânte firea, al iubirii dar smerit vine prin Maria. 2. De uimire ceru-i plin, îngeri cântă-n coruri, Prinţul Păcii vine azi fără de onoruri. Mâini măiestre ce-au creat şi pământ şi stele stau la sânul mamei Lui fără de putere. 3. Vin păstori la blândul Miel, slava s-o privească, magii daruri Îi aduc să mărturisească: azi un Rege S-a născut, aur să primească și prin moartea Sa pe lemn, El să biruiască. 4. Fiu de Dumnezeu şi om, El e mântuirea, a-mpăcat cu Tatăl Sfânt toată omenirea. O, ce Salvator slăvit, ce minune-a firii: ieri, în Betleem un Prunc, azi, Stăpânul lumii!