239.

O, ce dulce e mesajul!

1. O, ce dulce e mesajul, omule, ce treci, că Isus Acelaşi este ieri şi azi şi-n veci; El e gata să primească pe cel păcătos, preaslăvit în veci să fie Numele Hristos! Da, Isus Acelaşi este ieri şi azi şi-n veci, toate-aici sunt trecătoare, El rămâne-n veci. Slavă Domnului, slavă numai Lui! Toate pier, dar El rămâne: slavă numai Lui! 2. Cel ce l-a iertat pe Petru când s-a lepădat și lui Toma, ca să creadă, i S-a arătat, m-a primit chiar şi pe mine, un biet păcătos căci şi azi El e Acelaşi: bun, sfânt şi milos. Da, Isus Acelaşi este ieri şi azi şi-n veci, toate-aici sunt trecătoare, El rămâne-n veci. Slavă Domnului, slavă numai Lui! Toate pier, dar El rămâne: slavă numai Lui! 3. Cel ce a păşit pe ape după noaptea rea poate linişti furtuna şi din viaţa mea; El, ce-atunci în Ghetsimani a plâns şi S-a rugat, oare nu mă va-nţelege când sunt întristat? Da, Isus Acelaşi este ieri şi azi şi-n veci, toate-aici sunt trecătoare, El rămâne-n veci. Slavă Domnului, slavă numai Lui! Toate pier, dar El rămâne: slavă numai Lui! 4. După cum atunci pe cale spre Emaus S-a dus, poate azi să ne-nsoţească să ajungem sus; chiar şi-n moarte te ajută, liniştit să treci, și să vezi că El e-Acelaşi, ieri şi azi şi-n veci. Da, Isus Acelaşi este ieri şi azi şi-n veci, toate-aici sunt trecătoare, El rămâne-n veci. Slavă Domnului, slavă numai Lui! Toate pier, dar El rămâne: slavă numai Lui!