236.

Inima ne fie plina

1. Inima ne fie plină de cântări şi mulţumiri, căci ai Săi fii ne numeşte Tatăl Sfânt din străluciri. Cu iubire, cu iubire, la Isus să alergăm, în prezenţa Lui acum pe cale pe deplin ne bucurăm. 2. Dumnezeu cu mână tare ne păzeşte pas cu pas; El prin har şi îndurare ne-ntăreşte ceas cu ceas. Cu iubire, cu iubire, la Isus să alergăm, în prezenţa Lui acum pe cale pe deplin ne bucurăm. 3. Dacă-L părăsim pe Domnul, noaptea ne va-nconjura, de ne-ntoarcem cu căinţă, Domnul Sfânt ne va ierta. Cu iubire, cu iubire, la Isus să alergăm, în prezenţa Lui acum pe cale pe deplin ne bucurăm. 4. Cei curaţi primesc putere și pe cale înfloresc; Toţi Îi cântă-n adorare: Slavă Tatălui ceresc!" Cu iubire, cu iubire, la Isus să alergăm, în prezenţa Lui acum pe cale pe deplin ne bucurăm.