233.

Un imn de glorie cantam

1. Un imn de glorie cântăm, vrem toţi pe Domnul să-L lăudăm, Aleluia, Aleluia! Hristos pe noi ne-a mântuit, iadul şi moartea-a biruit. Lăudați-L, Lăudați-L! Aleluia, Aleluia, Aleluia! 2. Din morţi Hristos a înviat, la ucenici S-a arătat, Aleluia, Aleluia! Când L-au văzut s-au bucurat și umiliţi s-au închinat. Lăudați-L, Lăudați-L! Aleluia, Aleluia, Aleluia! 3. Sus, pe un munte El i-a dus, să-I fie martori, El le-a spus, Aleluia, Aleluia! Apoi i-a binecuvântat și sus în slavă S-a ʼnălţat. Lăudați-L, Lăudați-L! Aleluia, Aleluia, Aleluia! 4. El a promis că va veni, pe-ai Săi iubiţi a-i proslăvi, Aleluia, Aleluia! De-aceea noi voios cântăm, pe-al nostru Domn Îl aşteptăm. Lăudați-L, Lăudați-L! Aleluia, Aleluia, Aleluia!