229.

Cel slavit de noi e Unul!

1. Cel Slăvit de noi e Unul, Ne-nceput şi Nesfârşit, El fiind prin Sine Însuşi, din El toate s-au zidit! Glasul Lui e Adevărul, Dragostea e voia Sa, cu putere şi dreptate ţine lumea cât e ea! 2. Pretutindeni, totdeauna, ştie şi pătrunde tot, a Lui slugi nenumărate toate văd şi toate pot! Glasul Lui e Adevărul, Dragostea e voia Sa, cu putere şi dreptate ţine lumea cât e ea! 3. Locul Lui e strălucirea, veşnice-s a Lui lucrări. Înaintea Feţei Sale sunt eterne desfătări! Glasul Lui e Adevărul, Dragostea e voia Sa, cu putere şi dreptate ţine lumea cât e ea! 4. Cel slăvit de noi e Unul, numai Lui să ne-nchinăm, cu credinţa-ntregii inimi, slavă veşnică-I cântăm. Glasul Lui e Adevărul, Dragostea e voia Sa, cu putere şi dreptate ţine lumea cât e ea!