226.

Laudati-L pe vecie!

1. Lăudați-L pe vecie, Dumnezeu slăvit să fie! Lui să-I dăm cu bucurie ce suntem și-avem. 2. Al Său Nume luminează, pentru luptă ne ʼnarmează și puternic ne păstrează credincioși în El. 3. Vă-ntăriți în El credința, El ține făgăduința. Vor avea-n veci biruința cei ce cred în El. 4. Ne păstrează lângă Tine, Cel rău să nu ne dezbine pentru ziua care vine, când Te vom vedea.