224.

Acelui ce ne-a mantuit

1. Acelui ce ne-a mântuit și cu-al Său sânge ne-a spălat, putere, cinste şi mărire! Regi sfinţi, din robi, ne-a făcut El. Supuşi să fim l-al Său Cuvânt! Prin viaţa noastră să-L slăvim toţi! 2. Iubirea-I sfântă să cântăm, căci chiar la moarte ea L-a dus! Cu sfinţii îngeri, să cântăm toţi: Mielul e vrednic să aibă putere, cinste, laudă, slavă şi stăpânire în veci!"