223.

Lauda, o, suflete, pe Domnul!

1. Laudă, o, suflete, pe Domnul și-ofranda buzelor adu-I. Liber şi vindecat în totul, îi cântă veşnic numai Lui! Aleluia, Aleluia! Cântă veşnic Regelui! 2. Dă-I slavă pentru-a Sa-ndurare ce-a întărit pe credincioşi. Grabnic la binecuvântare e Domnul nostru Glorios! Aleluia, Aleluia! Cântă pe Cel Glorios! 3. Noi suntem toţi aici vremelnici, iarbă uscată-n aspru vânt, dar îndurarea-I ţine veşnic, mila nu va pieri nicicând. Aleluia, Aleluia! Cântă, ʼnalţă pe Cel Sfânt! 4. Îngeri din slavă Îl adoră, sfinţii se pleacă-n faţa Lui, neamuri cântând Îl înconjoară pe Dumnezeul Harului. Aleluia, Aleluia! Slavă, Domn al harului!