218.

Cel minunat, Salvatorul!

1. Cel minunat, Salvatorul, sfântul Prieten şi Domn, cine-a crezut că e Mielul ce moare pentru om? O, da, ce moare pentru om! Tu eşti Cel vrednic de slavă, Cel vrednic de-a fi iubit, noi însetăm după Tine, viaţă ne-ai dăruit, o, da, viaţă ne-ai dăruit! 2. Mângâietor şi Lumină, Duh după care tânjim, când ne luptam plini de temeri, ne-ai dat nădejdi şi-alin, o, da, ne-ai dat nădejdi şi-alin. Tu eşti Cel vrednic de slavă, Cel vrednic de-a fi iubit, noi însetăm după Tine, viaţă ne-ai dăruit, o, da, viaţă ne-ai dăruit! 3. Atotputernic Părinte, Tu ne-ai iubit din vecii. Din slăbiciune şi moarte, ne-ai înălţat ca fii, o, da, ne-ai înălţat ca fii. Tu eşti Cel vrednic de slavă, Cel vrednic de-a fi iubit, noi însetăm după Tine, viaţă ne-ai dăruit, o, da, viaţă ne-ai dăruit!