203.

Isus, viata noastra

1. Isus, viaţa noastră, noi pe Tine Te slăvim, că prin jertfirea Ta pe cruce noi voioşi trăim. Ne-ai dat în dar iertare pentru vina ce-o purtăm, de-aceea Îţi cântăm: Aleluia! Glorie! Glorie! Aleluia! Glorie! Glorie! Aleluia! Glorie! Glorie! Aleluia, Părintelui Ceresc! 2. Din clipa când în viaţa noastră pacea a intrat, cântăm întruna Mielului ce ne-a răscumpărat, a Lui să fie slava ce în veci va triumfa, acum şi pururea! Aleluia! Glorie! Glorie! Aleluia! Glorie! Glorie! Aleluia! Glorie! Glorie! Aleluia, Părintelui Ceresc! 3. Isuse, când din nou în slavă Te vei arăta, acei ce-au biruit prin jertfa Ta s-or bucura. Înconjuraţi de strălucire noi Îţi vom cânta și slavă Îţi vom da. Aleluia! Glorie! Glorie! Aleluia! Glorie! Glorie! Aleluia! Glorie! Glorie! Aleluia, Părintelui Ceresc! 4. Cu Tine, Doamne, vom avea nespuse bucurii, cântând cu cei răscumpăraţi, cântând cu îngerii. Sunaţi din trâmbiţe şi corn, sunaţi neîncetat, Isus e Împărat! Aleluia! Glorie! Glorie! Aleluia! Glorie! Glorie! Aleluia! Glorie! Glorie! Aleluia, Părintelui Ceresc!