202.

Daca Domnul ar veni

1. Dacă Domnul ar veni, când răsare mândrul soare, obosiți când stăm culcați; va găsi oare-mpreună pe-ai Săi fii îngenunchiați? 2. Dacă Domnul ar veni, când lucrează la amiază toată lumea-n zor grăbit, s-ascultăm vom fi noi gata vocea Mirelui iubit? 3. Dacă Domnul ar veni, pe-nserate-n prag de noapte când lăsăm al muncii gând, auzi-vom glasul Lui sfânt pe Mireasa Lui chemând? 4. Dacă Domnul ar veni-n miezul nopții, cum vin hoții, când suntem cu toți trudiți; vor mai fi lumini aprinse, sau vom fi toți adormiți?