190.

Cea mai dulce vorba-i harul

1. Cea mai dulce vorbă-i harul, prin Isus Hristos venit, El, de vin-al nostru cuget pe deplin l-a curăţit. Când dreptatea Lui cea sfântă ne osândea pe veci de veci, când eram fără scăpare, al Lui har ne-a mântuit. Harul scapă din robie, dă lumină şi puteri, de nădejde şi de pace umple sufletu-amărât. 2. Când dreptatea Lui cea sfântă ne osândea pe veci de veci, când eram fără scăpare, al Lui har ne-a mântuit. El e-o mină de avere la-ndemâna orişicui, e izvorul bucuriei, este viaţa cea de veci. 3. Când dreptatea Lui cea sfântă ne osândea pe veci de veci, când eram fără scăpare, al Lui har ne-a mântuit. Să cântăm deci Celui care ne-a adus slăvitu­I har! El curând veni-va-n slavă și cu El noi vom domni! 4. Când dreptatea Lui cea sfântă ne osândea pe veci de veci, când eram fără scăpare, al Lui har ne-a mântuit. A Lui faţă toţi vedea-vom la un loc cu sfinţii toţi, și-om cânta în slavă harul ce-n iubirea-I ne-a adus. 5. Când dreptatea Lui cea sfântă ne osândea pe veci de veci, când eram fără scăpare, al Lui har ne-a mântuit.