181.

Cine-ar putea sa-ti dea iertare

1. Cine-ar putea să-ţi dea iertare, pentru păcatul tău cel mare, cine-ar putea, cine-ar putea? Isus, Dumnezeiescul Miel, prin jertfa ce-a adus-o El, El ar putea, El ar putea! Cine-ar putea să-ţi dea lumină, și-n suflet linişte deplină, cine-ar putea, cine-ar putea? Isus e Unicul izvor, de haruri pururi dătător, El ar putea, El ar putea! 2. Cine-ar putea să-ţi dea tărie, în vremurile de urgie, cine-ar putea, cine-ar putea? Isus cu braţul Lui ne-nfrânt, ce ţine soare şi pământ, El ar putea, El ar putea! 3. Cine-ar putea să-ţi facă parte, de viaţa cea fără de moarte, cine-ar putea, cine-ar putea? Isus, îţi spun şi sigur ştiu, căci mort a fost, dar este viu, El ar putea, El ar putea! 4. De crezi cu inimă curată și Lui Îi dai viaţa toată, El îţi va da, El îţi va da, comori de Cer, comori de har, și fericiri fără hotar, cu mâna Sa, cu mâna Sa! 5