174.

Mai presus de orice

1. Mai presus de orice, de credinţă, de-avânt, de-orice dar care biruie firea, mai presus de minuni, de tării, de cununi, mai presus de orice e iubirea, mai presus de minuni, de tării, de cununi, mai presus de orice e iubirea! 2. Prin credinţă răstorni munţi înalţi şi cetăţi, și-ţi arunci peste veacuri privirea, dar în cele cereşti eşti atât cât iubeşti, mai presus de orice e iubirea, dar în cele cereşti eşti atât cât iubeşti, mai presus de orice e iubirea! 3. Dumnezeu e măreţ, gem în cale-I furtuni, se cutremură toată zidirea, dar în susurul blând Îl auzi murmurând: mai presus de orice e iubirea, dar în susurul blând Îl auzi murmurând: mai presus de orice e iubirea! 4. Pregătiţi-vă stânci pentru Templul Etern! Orice piatră îşi are menirea. Chiar pământu-i primit, căci Isus l-a sfințit când a scris pe pământ ce-i iubirea, chiar pământu-i primit, căci Isus l­-a sfințit când a scris pe pământ ce-i iubirea!