163.

Sa cantam toti in cor pe Isus

1. Să cântăm toţi în cor pe Isus! Să-L slăvim, să-I cântăm cu iubire; prin credinţă, să fim mai presus de noi înşine, de-a noastră fire. Slavă lui Dumnezeu!" Acest cânt să răsune mereu. Slavă lui Dumnezeu!" Acest cânt să răsune mereu. Dumnezeu pe Isus ne-a trimis, Fiul Său preaiubit din vecie. Cer, pământ, împreun-au purces să vestească iubirea Sa vie. 2. Slavă lui Dumnezeu!" Acest cânt să răsune mereu. Slavă lui Dumnezeu!" Acest cânt să răsune mereu. Şi pedeapsa ce noi meritam a purtat-o Isus blând pe cruce! Şi iertarea pe care-o căutam El, murind, azi cu drag ne-o aduce. 3. Slavă lui Dumnezeu!" Acest cânt să răsune mereu. Slavă lui Dumnezeu!" Acest cânt să răsune mereu. Vrem şi noi să-Ţi aducem acum viaţa noastră, şi-a noastră voinţă. Înapoi să nu dăm nicidecum, întăreşte a noastră credinţă! 4. Slavă lui Dumnezeu!" Acest cânt să răsune mereu. Slavă lui Dumnezeu!" Acest cânt să răsune mereu.