159.

Laudă pe Domnul, suflete!

1. Laudă pe Domnul, suflete, la tronul Său proşterne-te, laudă în rugă şi în cânt pe Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt! Laudă-L în zori şi pe-nserat pe Cel ce har divin ţi-a dat, cântă din toată inima: slava, iubirea, mila Sa. Duh de viaţă ai primit, prin harul Său te-a înnoit, ți-a dat prin jertfă pacea Lui și moştenirea cerului. 2. Laudă-L în zori şi pe-nserat pe Cel ce har divin ţi-a dat, cântă din toată inima: slava, iubirea, mila Sa. Domnul te scapă de cel rău, te izbăveşte-n ceasul greu, cu bucurie şi sfânt har îţi umple-al inimii altar. 3. Laudă-L în zori şi pe-nserat pe Cel ce har divin ţi-a dat, cântă din toată inima: slava, iubirea, mila Sa.