153.

Laudati puterea lui Isus!

1. Lăudaţi puterea lui Isus! Voi, îngeri, vă-nchinaţi, coroana de-mpărat luaţi și Îl încoronaţi! Coroana de-mpărat luaţi și Îl încoronaţi! 2. Iar voi, martiri de sub altar, cu toţi vă închinaţi, odrasla lui Isai lăudaţi și Îl încoronaţi! Odrasla lui Isai lăudaţi și Îl încoronaţi! 3. Voi, cei aleşi de Dumnezeu, de El răscumpăraţi, lăudaţi-L pe Emanuel și Îl încoronaţi! Lăudaţi-L pe Emanuel și Îl încoronaţi! 4. Daţi slavă Domnului Isus, aduceţi sfânt onor și veşnic să-L încoronăm ca Domn al tuturor! Și veşnic să-L încoronăm ca Domn al tuturor!