151.

Veniti sa cantam, laudand pe Isus!

1. Veniţi să cântăm, lăudând pe Isus și să ne-nchinăm mărindu-L nespus. Să-I dăm Lui onoare și toţi să-L slăvim, în sfânta-I splendoare pe El să-L mărim. 2. Vorbiţi de-al Său har, vestiţi mila Sa și cum pe Calvar Și-a dat viaţa Sa pe noi să ne scape de veşnicul chin, făcându-ne parte de harul divin. 3. O, Doamne-ndurat, noi Te lăudăm, din cuget curat mereu îţi cântăm; căci marea-Ţi iubire, suprem legământ, crează-nfrăţire prin Duhul cel Sfânt.