149.

Isus e Domn al domnilor!

1. Isus e Domn al domnilor și Rege-al regilor, imnuri de laudă înălţaţi și Lui vă închinaţi! Cu toţi să Îi cântăm, pe Domnul lăudăm că ne-a iubit şi ne-a iertat și în cer locaş ne-a dat al nostru Împărat! 2. Moartea şi iadul le-a învins pe cruce când S-a stins, de la pierzare ne-a scăpat și viaţă El ne-a dat. Cu toţi să Îi cântăm, pe Domnul lăudăm că ne-a iubit şi ne-a iertat și în cer locaş ne-a dat al nostru Împărat! 3. Voi, însetaţilor, veniţi, din apă să sorbiţi, doar în Isus găsiţi izvor de viaţă dătător! Cu toţi să Îi cântăm, pe Domnul lăudăm că ne-a iubit şi ne-a iertat și în cer locaş ne-a dat al nostru Împărat! 4. Tu, chinuit de-al tău păcat, de vrei să fii scăpat, la crucea lui Isus să vii, iertare vei primi! Cu toţi să Îi cântăm, pe Domnul lăudăm că ne-a iubit şi ne-a iertat și în cer locaş ne-a dat al nostru Împărat!