145.

Iubire-adanc-a Tatalui

1. Iubire-adânc-a Tatălui nimic nu o măsoară, ce-avea mai scump El dărui, făcând din noi comoară. Durere de ne-nchipuit, căci Tatăl Şi-a-ntors Faţa, pe Cel Ales L-a părăsit, iar nouă ne-a dat viaţa. 2. La Fiul răstignit privesc, păcatu-mi cum Îl frânge, în rând cu cei ce Îl hulesc și vocea mea-L străpunge, pe cruce eu Te-am ţintuit, dar când Ţi-ai dat suflarea, al nopţii chin s-a risipit și mi-ai adus iertarea. 3. Cu ce-aş putea să mă mândresc, căci daruri n-am, nici fapte? Cu învierea-I mă fălesc, cu salvatoarea-I moarte. O, nu-s de-ajuns spre-a-Ţi mulţumi nici cânt, nici osanale, Hristos cu viaţa Sa plăti a mea răscumpărare!