137.

Canta corul ingeresc

1. Cântă corul îngeresc: Slavă Tatălui ceresc! Pace fie pe pământ!" S-a născut Copilul Sfânt. Fiul sfânt demult promis a venit, de sus trimis. Cântă corul îngeresc: Slavă Tatălui ceresc!" Cântă corul îngeresc: Slavă Tatălui ceresc!" 2. Cel din cerul minunat, preamărit şi înălţat, pe pământ jos a venit şi ca noi trup a primit. S-a jertfit, a pătimit, chiar şi moarte-a suferit, de păcate ne-a spălat, viaţă nouă El ne-a dat, de păcate ne-a spălat, viaţă nouă El ne-a dat. 3. Totul noi avem în El, Dumnezeu Emanuel; bucuros El vrea să dea pacea şi iertarea Sa; cerul Său cel strălucit chiar de El e pregătit pentru cei răscumpăraţi şi cei binecuvântaţi, pentru cei răscumpăraţi şi cei binecuvântaţi.