134.

Tot pamantul azi sa taca

1. Tot pământul azi să tacă şi cu teamă să se-nchine. Tot cei rău din noi să piară căci din cer Hristosul vine. Ca din viaţa Sa cu toţii să luăm şi pe-a noastră Lui să I-o dăm. 2. Domnul Domnilor se naşte, Cel din veşnicii e prunc, Dumnezeu la noi coboară, Trup şi Sânge S-a făcut. Celor ce vor crede se va dărui şi cerească mană va fi. 3. Serafimi cu şase aripi, heruvimi preasfinţi privesc, cu uimire-ascund ei faţa şi-ntrun cântec Îl slăvesc: Aleluia, Aleluia, Aleluia, Domn Prea ʼnalt!