13.

Doamne sfinte, Te marim!

1. Doamne sfinte, Te mărim și slăvim a Ta putere, toți se-nchină-n fața Ta și pământ și cer și stele: Tu ești singur necreat și în veci ești neschimbat! 2. Cetele cerești în cor, cântă marea-Ți strălucire, heruvimi și serafimi laudă-n cor a Ta mărire, îngerii și cerul tot strigă: Sfânt e Savaot!" 3. Pe pământ creștini smeriți laude-Ți cântă-n adunare și-al Tău Nume preaslăvit Îl mărește mic și mare, căci pe Fiul Tău iubit pentru oameni L-ai jertfit. 4. Noi cinstim și Duhul Sfânt, El ne-ndeamnă la veghere și ne-arată prin Cuvânt că e-o singură putere pe pământ și în văzduh: Tatăl, Fiul, Sfântul Duh!