116.

Isus e Mielul Sfant!

1. Isus e Mielul Sfânt, Cel demn de-ncoronat, cântaţi voi ceruri şi pământ pe Marele-mpărat. Şi tu, inima mea, să cânţi cu toate-n cor, căci El e mântuirea ta și Rege-al regilor. 2. E Domnul dragostei, Cel demn de-ncoronat, El poart-al răstignirii semn, dar e glorificat. Nu-i nimenea sub cer ca El de proslăvit, coroana slavei este-a Lui căci El a biruit. 3. El este-al vieţii Domn, Cel demn de-ncoronat, cu moartea Sa de Dumnezeu pe moarte a călcat. El ne-a deschis un drum spre lumea cea de sus, El pentru noi a biruit, la viaţă ne-a adus. 4. E Rege-al regilor în cer şi pe pământ, la fel cu Tatăl în măriri, la fel cu Duhul Sfânt. ʼNaintea Domnului în adorare staţi, coroane-aduceţi pentru El și Lui vă închinaţi!